background

Transparență

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Transparență

Nr.DataDescriereFișier
2602 18.08.2021 Anunț privind rezultatul final al concursulului organizat pentru ocuparea funcției de inspector in cadrul Compartimentului de Control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
2584 13.08.2021 Anunț privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de inspector in cadrul Compartimentului de Control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
2356 09.08.2021 Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 06.08.2021 pentru ocuparea funcției de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
2325 03.08.2021 Anunț privind rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza la data de 06.08.2021 pentru ocuparea funcției de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
2040 08.07.2021 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a funcțiilor de inspector în cadrul Compartimentului de Control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud ( arhiva ZIP documente format editabil DOC, cerere înscriere concurs, model adeverință, declarație pe propria răspundere )
38 15.03.2021 Anunț in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință următoarele proiecte de Hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
481 08.02.2021 Anunț privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea prin concurs de proiecte de management al funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
469 05.02.2021 Anunț privind rezultatul probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
409 01.02.2021 Anunț privind rezultatul soluționării contestației nr. 384 / 29.01.2021
275 28.01.2021 Anunț privind rezultatul analizei și notării proiectului de management pentru ocuparea funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
334 25.01.2021 Anunț privind modificarea calendarului de desfăşurare a concursului ce se va organiza la data de 04.02.2021 pentru ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud
11 20.01.2021 Anunț nr.11 din 20.01.2021 în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publicului:
211 18.01.2021 Anunț privind rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul ce se va organiza la data de 04.02.2021 pentru ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud
3948 18.12.2020 Anunț privind ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
- - Strategia de dezvoltare a Serviciului public de Salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud