background

Proiect

Despre proiect - Rolul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud - Obiective - Activități

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Despre proiect

Rolul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud in cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judedtul Bistrita Nasaud" este infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciului de colectare, transportul, tratarea si depozitarea a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.

Totodata, ADI Deșeuri-Bistrița Năsăud se va ocupa de Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud

Proiectul intitulat "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud" urmeaza sa se deruleze in perioada 2009 - 2011 și presupune realizarea unor investitii de importanta majora pentru protectia mediului si gestionarea deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud:
1. Construirea Centrului de management integrat al deseurilor în comuna Dumitra, a unei stații de transfer la Bistrița precum și a 4 puncte de transfer în localitățile, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi și Galații Bistriței.
2. Construirea in municipiul Bistrita a doua centre de colectare a deseurilor voluminoase si DEEE si cate un centru de colectare in fiecare oras al Judetului.
3. Achizitionarea de containere pentru colectarea selectiva a deseurilor si vehicule pentru transportul acestora.
4. Închiderea și ecologizarea a 4 depozite urbane si a depozitelor rurale existente neconforme.


Conform Programului Operational Sectorial de Mediu, valoarea eligibila a Proiectului este de 141.709.850 lei, 98% reprezentand finantare nerambursabila prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentand contributia Beneficiarului prin bugetele Autoritatilor Locale. Implementarea sistemului integrat de management al deseurilor in Judetul Bistrita este in concordanta cu legislatia UE, Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Bistrita (PRGD) si raspunde obiectivelor POS, si anume:

1. Cresterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate la 100% in zonele urbane si la 90% in zonele rurale;
2. Reducerea cantitatii de deseuri depozitate de la 97.500 tone/an la aprox. 60.000 tone /an in 2016;
3. Cresterea cantitatii deseurilor reciclate si refolosite la 40.000 tone/an in 2016;
4. Reducerea numarului de depozite de deseuri neconforme prin inchiderea a 4 depozite urbane neconforme si a aproximativ 175 de depozite din zona rurala;
5. Imbunatatirea standardelor tehnologice de depozitare in conformitate cu cerintele legale.

Rolul A.D.I. Deșeuri Bistrița Năsăud în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide in judedtul Bistrita Nasaud" este infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciului de colectare, transportul, tratarea si depozitarea a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare.
Totodata, A.D.I. Deșeuri Bistrița Năsăud s-a ocupat de procedura de Delegare prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud, iar in urma licitatiei a fost semnat contractul de delegare cu operatorul unic, castigator al licitatiei, Asocierea "Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. si S.C. Floricon Salub S.R.L.", prin lider al asocierii Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.

Proiectul are ca tinta realizarea urmatoarelor obiective:

Sa asigure un grad de acoperire a colectarii de 100% in zonele urbane, prin dotarea cu echipamente de colectare (pubele si containere), precum si construirea de centre de colectare.
Sa asigure un grad de acoperire a colectarii de 90% in sate si aglomerarile din zonele rurale, prin dotarea cu echipamente de colectare (pubele si containere), precum si construirea de centre de colectare.
Sa asigure conformitatea cu legislatia UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile, prin construirea de statii de transfer si de compostare a deseurilor, precum si prin implementarea unui sistem de colectare selectiva.
Sa asigure conformitatea cu legislatia UE privind colectarea deseurilor din ambalaje, prin construirea de statii de transfer si de sortare a deseurilor, precum si prin implementarea unui sistem de colectare selectiva.
Realizarea unei depozitari a deseurilor eficienta din punct de vedere ecologic, prin construirea unui centru de management integrat al deseurilor (depozit ecologic).
Sa minimizeze impactul depozitelor urbane si rurale asupra mediului, prin inchiderea si reabilitarea depozitelor rurale si urbane existente in judetul Bistrita-Nasaud.

1. Construirea unui Centru de management integrat al deseurilor in comuna Dumitra, a unei statii de transfer la Bistrita precum si a 4 puncte de transfer in localitatile, Beclean, Nasaud, Sangeorz-Bai si Galatii Bistritei
2. Construirea în municipiul Bistrița a două centre de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE și câte un centru de colectare în fiecare oraș al Județului.
3. Achiziționarea de containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor și vehicule pentru transportul acestora
4. Închiderea și ecologizarea a 4 depozite urbane și a depozitelor rurale existente neconforme.
5. Realizarea unei campanii de informare și conștientizare a cetățenilor județului

Activități realizate
I Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, Stație de Sortare și Stație de Compost în județul Bistrita-Năsăud - Contract de lucrări nr. 336/21.10.2009
Antreprenor: S.C. Iridex Group Construcții S.R.L., S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., S.C. Iridex Group Plastic S.R.L., S.C. Unio S.A.
Durata contractului: 20 luni si 8 zile
Valoarea contractului: 48.961.447 lei
Stadiul fizic al contractului: contract finalizat - Proces Verbal de Receptie al Terminarea Lucrarilor nr. 2642/09.05.2012


II Reabilitarea si inchiderea depozitelor de deseuri urbane precum si a celor rurale neconforme, din judetul Bistrita-Nasaud - Contract de lucrari nr. 591/08.02.2010
Antreprenor: S.C. Bilfinger-Berger Baugellschaft m.b.H, S.C. Interdevelopment S.R.L.
Durata contractului: 25 luni si 25 zile
Valoarea contractului: 27.112.667,45 lei
Stadiul fizic al contractului: contract finalizat - Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.3277/08.06.2012


III Constructia a 5 Statii de Transfer si a 5 Centre de Colectare in judetul Bistrita-Nasaud - Contractul de lucrari nr. 817/18.02.2010
Antreprenor: S.C. Iridex Group Constructii S.R.L.
Durata contractului: 21,5 luni
Valoarea contractului: 8.440.787,61 lei
Stadiul fizic al contractului: contract finalizat - Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 2387/25.04.2012


IV Achizitia de echipamente pentru Sistemul de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud Valoarea estimata a contractului: 19.276.312 lei
Loturi atribuite:
LOT 2 - furnizor: S.C. CTE TRAILERS S.R.L.
LOT 3 - furnizor: S.C. TEHNIX ROMANIA S.R.L.
LOT 5 - furnizor: S.C. NICORA GROUP S.R.L.