background

Informații utile

Informare - Obiectul contractului - Informații operator - Frecvența de colectare - Regulament salubrizare - Tarife operator unic - Legislație - Codul de culori al containerelor - Campanii - Adrese utile

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Informații utile

MEDIUL RURAL


Fiecare cetățean care locuiește la casă a primit gratuit o pubelă de 120 L pentru colectarea deșeurilor reziduale.
Fiecare cetățean care locuiește la casă a primit gratuit o pubelă de 240 L (galbenă) pentru colectarea deșeurilor reciclabile (plastic/metal).

Fiecare cetățean va colecta deșeurile în locuința proprie și le va depozita astfel:
- deșeurile reziduale in pubela de 120 L.
- deșeurile din plastic sau metal, în pubela galbenă de 240 L
- deșeurile din hârtie sau carton, în containerul semi-îngropat cu capac albastru.
- deșeurile din sticlă în containerul semi-ingropat cu capac verde sau care are inscripția STICLĂ


MEDIUL URBAN

ZONA BLOCURI
În containerele semi-îngropate se vor depozita:
- deșeurile reziduale in containerele de 1100l ÎNCASETATE.
- deșeurile din hârtie sau carton, în containerul semi-îngropat cu capac albastru.
- deșeurile din plastic sau metal, în containerul semi-îngropat cu capac galben.
- deșeurile din sticlă, în containerul semi-îngropat cu capac verde sau care are inscripția STICLĂ

ZONA CU CASE
Fiecare cetățean va depozita astfel:
- deșeurile reziduale, in pubela de 120 L
- deșeurile din plastic sau metal, în pubela galbenă de 240 L
- deșeurile din hartie sau carton, în containerul semi-îngropat cu capac albastru
- deșeurile din sticlă în containerul semi-îngropat cu capac verde sau care are inscripția STICLĂ

Deșeurile voluminoase (deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de
echipamente electrice și electronice care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor menajere)

CUM SE COLECTEAZĂ?

- în cadrul Campaniilor de colectare GRATUITĂ organizate de Operator
- în afara Campaniilor, acestea vor fi colectate de către Operator, la cerere, pe bază de comandă, caz în care se vor percepe următoarele tarife:

persoane fizice: 440,47 lei/tonă TVA INCLUS

persoane juridice: 385,58 lei/tonă TVA INCLUS


- prin aport voluntar la Centrele de colectare (Bistrita - Viisoara, Bistrita - Narciselor, Beclean, Nasaud, Singeorz-Bai) - GRATUIT
Deșeurile provenite din constructii și desființări (sunt deșeuri solide generate de activități de reamanajare și reabilitare interioară și/exterioară a locuințelor/instituțiilor)

CUM SE COLECTEAZĂ?

- Persoanele fizice au posibilitatea de a transporta, prin mijloace proprii, deșeuri din constructii și desființări, fără cost, la Centrele de Colectare în limita a 200 kg de deșeuri/gospodărie/an. Cantitatea excedentară poate fi predată în Centrele de Colectare, contra cost, la tariful aprobat sau poate fi preluată de Operator, de la
locul de generare, pe bază de comandă. Tarifele percepute în acest caz sunt:

persoane fizice: 222,73 lei/tonă TVA INCLUS

persoane juridice: 174,88 lei/tonă TVA INCLUS

Serviciul public de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:
Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.);
Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala ;
Exploatarea unui sistem de colectare a deseurilor biodegradabile din zonele urbane prin metoda aleasa de catre ADI si transportul acestora la statia de compost din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Tarpiu;
Exploatarea si întretinerea vehiculelor, instalatiilor si utilajelor delegate si specificate în Caietul de Sarcini / asigurate de catre ADI în scopul efectuarii Serviciilor;
Exploatarea si întretinerea punctelor de precolectare si a amplasamentelor de gestionare aflate în proprietatea / administrarea ADI si puse la dispozitia Operatorului în scopul prestarii Serviciului;
Exploatarea si întretinerea platformelor de precolectare în care se afla containerele pentru deseuri reciclabile;
Asigurarea cu recipienti de precolectare a tuturor agentilor economici ;
Managementul Centrelor de Colectare - amplasamente de gestionare deseuri voluminoase, DEEE, deseurile generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala si deseurile periculoase din deșeurile menajere, produse de populatie – puse la dispozitie de catre ADI;
Managementul Statiilor de Transfer puse la dispozitie de catre ADI.
S.C. SUPERCOM S.A. - Bistrița, Str. Drumul Cetății nr.11
tel: 0263-944 / tel-verde: 0800 800 268 / e-mail: bistrita@supercom.ro
Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud

- Regulament (106 pag. PDF)


Avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 82 din 09.03.2015, A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud este obligata sa actualizeze Regulamentul de salubrizare, in conformitate cu Ordinul ante-mentionat si in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul actual. In acest sens, oferim spre consultare Proiectul de Regulament de salubrizare care urmeaza a fi adoptat de catre fiecare UAT dupa dezbatere publica, iar apoi aprobat de catre AGA a A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud. Proiectul Regulamentului de salubrizare poate fi consultat aici. Eventualele propuneri de modificare va rugam sa le adresati Consiliului Local de pe raza municipiului/orasului/comunei unde aveti domiciliul pana la data la care fiecare UAT are in dezbatere publica prezentul proiect de regulament de salubrizare.
TARIFE DIFERENȚIATE, conform OUG 74/2018, aferente Contractului nr. 1277/2018, transmise de Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare

- Descarcă document

LEGEA Nr.101/2011_Prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

LEGEA Nr. 132/2010_Colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

LEGEA Nr. 101/2006 actualizata_Serviciul de salubrizare al localitatilor

LEGEA Nr. 51/2006_ Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

LEGEA Nr.73/2000 (forma republicata in 2005)_Fondul de Mediu

CULEGERE din 2010_Directive ale Parlamentului European si ale Consiliului UE in domeniul salubrizarii

Directiva Consiliului 1999/31/CEE privind rampele de gunoi

HG nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice

HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri

HG nr. 247/2011 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HG nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

Hotararea 856/2002_ Evidenta gestiunii deseurilor si lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Ordin 578/2006_Metodologia de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Ordinul Nr. 549/2006_Aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondulul pentru mediu" si instructiunile de completare si depunere a acestuia.

Ordin 1281/2005_ Stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

ORDIN nr.927/2005_Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Ordin 95/2005_ Stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

Ordin 344/2004_ Aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura

Deseurile se depun separat, in functie de tipul de material!
Astfel avem containere pentru: PLASTIC + METAL, HARTIE + CARTON, STICLA, MENAJER/MIXT

Containerul cu capac GALBEN: deseurile de ambalaje din plastic si metal

- Recipiente de plastic pentru bauturi (PET) si cele ale produselor lactate
- Recipientele produselor cosmetice si detergentilor
- Caserole de plastic si polistiren, farfurii de plastic si pungi de plastic
- Pungi si folii de plastic folosite ca ambalaje
- Dopuri metalice
- Cutii de metal si alte recipiente metalice
- Doze si ambalaje din aluminiu

Containerul cu capac VERDE: deseurile de ambalaje din sticla

- Sticla alba, maro si verde
- Borcane si sticle fara capac
- Cioburi de sticla
- Alte obiecte din sticla

Containerul cu capac ALBASTRU: deseurile de ambalaje din hartie si carton

- Ambalaje din hartie de la alimente
- Ambalaje din carton de la alimente (lapte, suc, bomboane etc.)
- Pungi de hartie
- Cutii si ambalaje din carton simplu sau ondulat
- Hartie de scris, hartie de ambalat
- Ziare si reviste,
- Carti si caiete.

Containerul cu capac GRI: deseurile mixte (menajere)

- Resturi de fructe si legume
- Resturi de mancare si oase
- Filtre pentru ceai si cafea
- Resturi de conserve (fara ambalaje)
- Alimente stricate (fara ambalaje)