Info

NOTĂ DE INFORMARE

Notă de informare privind procesul verbal de predare-primire

(detalii în documentul atașat)

PROIECTE

Proiect "Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud", cod SMIS 2014+158205

În data de 01.09.2023 s-a semnat Contractul de finanțare nr.2307/01.09.2023, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Bistrița-Năsăud în calitate de Beneficiar, pentru proiectul ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+158205, finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Apelul de proiecte POIM/870/3/1/ Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Axa Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.
(detalii în documentul atașat)

CAMPANII ÎN DERULARE

2020

0

Reciclabil: 6362 tone
Valorificat: 693 tone
Total: 49736 tone

2021

0

Reciclabil: 8747 tone
Valorificat: 918 tone
Total: 63357 tone

2022 (august)

0

Reciclabil: 5650 tone
Valorificat: 926 tone
Total: 35320 tone

2023

0

Centre de colectare a deșeurilor la nivelul județului Bistrița-Năsăud