Documente

Hotărâri A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud


Nr.DataDescriereFișier
23 15.12.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și Indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului ”Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud”
22 15.12.2023 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2024
21 15.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
20 15.12.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
19 29.11.2023 privind aprobarea tarifelor aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, precum și a tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor de pe raza județului Bistrița-Năsăud
18 18.09.2023 privind aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2023
17 18.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentr anul 2023 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
16 18.09.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
15 07.08.2023 pentru modificarea hotărârii AGA Bistrița-Năsăud nr.13/13.06.2023 privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor și a taxei de salubrizare al proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizara Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
14 14.07.2023 pentru modificarea Hotărârii AGA A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr.12/13.06.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
13 13.06.2023 privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor și a taxei de salubrizare al proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
12 13.06.2023 pentru modificarea Hotărâri AGA A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 2/06.02.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
11 12.05.2023 privind modificarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
10 12.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrișța-Năsăud, forma consolidată
09 24.04.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
08 24.04.2023 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
07 24.04.2023 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2022 al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
06 24.04.2023 privind aprobarea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare ale A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
05 24.04.2023 privind aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, conducerea evidenței contabile, întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la 31.12.2022
04 24.04.2023 privind modificarea art. 1 al Hotărârii A.G.A. nr.14 din 18.12.2020 privind alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 06.02.2023 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
02 06.02.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
01 06.02.2023 privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
Nr.DataDescriereFișier
10 21.12.2022 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2023
09 21.12.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
08 21.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
07 31.05.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
06 31.05.2022 privind aprobarea tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managenemtul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
05 31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud
Nr.DataDescriereFișier
21 21.12.2021 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2022
20 21.12.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
19 21.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
18 04.06.2021 privind aprobarea folosirii, de către S.C. Supercom S.A., a sumei rămase necheltuite din Campaniile de informare și conștientizare aferente anului I și anului II de activitate, în cadrul Campaniilor de informare și conștientizare aferenți următorilor ani contractuali, prin achiziționarea și distribuirea de saci inscripționați cu mesaje de informare și conștientizare și colorați distinct astfe încât colectarea fracției reciclabile de hârtie/carton și sticlă să se poată face ”din poartă în poartă” de la fiecare gospodărie din mediul rural și mediul urban - zona de case
17 04.06.2021 privind aprobarea Raportului transmis de S.C. Supercom S.A. cu privire la activitatea de informare, conștientizare și educare a populației, aferent anului II de activitate
16 04.06.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
15 04.06.2021 privind modificarea Actului Constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
14 04.06.2021 privind modificarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
06 18.03.2021 privind aprobarea modificării Organigramei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
05 01.02.2021 privind aprobarea Raportului de activitate al aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2020
04 01.02.2021 privind aprobarea aplicării penalităților contractuale Operatorului S.C. Supercom S.A. pentru nerespectarea obligațiilor contractuale privind realizarea Campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației aferente anului I de activitate
03 01.02.2021 privind aprobarea Raportului transmis de S.C. Supercom S.A. cu privire la activitatea de informare, conștientizare și educare a populației, aferent anului I de activitate
02 01.02.2021 privind aprobarea aplicării penalităților privind nerespectarea obligațiilor contractuale de către S.C. Supercom S.A. cu privire la plata la termen a redevenței
01 01.02.2021 privind aprobarea aplicării penalităților contractuale Operatorului S.C. Supercom S.A. pentru nerespectarea obligațiilor contractuale privind realizarea investițiilor conform Actului adițional nr.2 la Contractul de Concesiune nr. 1277/2018
Nr.DataDescriereFișier
08 28.04.2020 privind ratificarea Protocolului pentru punerea în aplicare a Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, nr.6 din data de 25.03.2020, respectiv a Anexei nr.1 la Hotărâre - Procedura privind managementul deșeurilor rezultate din gospodăriile persoanelor aflate în izolare la domiciliu
07 28.04.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
06 28.04.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2019
05 28.04.2020 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2019 al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
04 28.04.2020 privind aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, conducerea evidenței contabile, întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la 31.12.2019
03 28.04.2020 privind aprobarea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare ale A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2019
02 05.02.2020 privind aprobarea cerințelor minimale aferente închirierii unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare nr. 161/03.12.2019 privind achiziția și distribuirea pubelelor galbene de 240 de l, încheiat între operatorul S.C. Supercom S.A., în calitate de cumpărător și Fritz-Schafer GmbH, în calitate de vânzător
01 05.02.2020 privind aprobarea draftului convenției de garanție, aferentă contractului de vânzare-cumpărare nr.161/03.12.2019, încheiat între operatorul S.C. Supercom S.A. în calitate de cumpărător și Fritz-Schafer GmbH în calitate de vânzător, în forma prevăzută în anexă
Nr.DataDescriereFișier
01 31.01.2019 privind aprobarea solicitării Operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, (...)
02 01.03.2019 privind aprobarea Procesului verbal de inventariere a infrastructurii tehnico edilitare aferentă serviciului public de salubrizare (...)
03 01.03.2019 privind aprobarea solicitării Operatorului de modificare a tarifelor aferente serviciului public de salubrizare din județul Bistrița-Năsăud (...)
04 01.03.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, aferent anului 2018
05 01.03.2019 privind aprobarea aplicării unor măsuri cu caracter tranzitoriu (...)
06 01.03.2019 privind mandatarea directorului executiv al Asociației, domnul Pavel Plaian, în vederea realizării diligențelor necesare pe lângă Agenția Națională a Achizițiilor Publice (...)
09 17.04.2019 privind aprobarea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare ale A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2018
10 17.04.2019 privind aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud (...)
11 17.04.2019 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2018
12 17.04.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
13 09.10.2019 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
14 09.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și chetuieli pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
15 09.10.2019 privind actualizarea Planului anual al achizițiilor publice al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ggestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2019
16 22.10.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud
17 22.10.2019 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019
18 22.10.2019 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018
19 22.10.2019 privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
20 22.10.2019 privind aprobarea Regulamentului-cadru de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud
21 22.10.2019 Privind modificarea Actului Constitutiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
22 22.10.2019 Privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
Nr.DataDescriereFișier
164 19.12.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2019
163 12.12.2018 privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice a Asociației, respectiv a Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2019
162 12.12.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
160 03.12.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică nr. 1908/02.09.2016 >
159 03.12.2018 privind atribuirea și încheierea Contractului ”Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare (...)
158 17.10.2018 privind continuarea procedurii de atribuire a Contractului "Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv (..)
157 04.09.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 8 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
156 28.09.2018 privin completarea comisiei de evaluare a ofertelor, desemnată prin Hotărârea A.G.A. nr. 117/14.12.2016 cu experții tehnici (...)
155 28.09.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
154 27.04.2018 privind aprobarea Statului de Funcții al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2018
153 27.04.2018 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2017
152 27.04.2018 privind aprobarea Raportulul comisiei de cenzori al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2017
151 27.04.2018 privind aprobarea Raportului de audit financiar al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2017
150 29.03.2018 privind aprobarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018
149 01.03.2018 privind aprobarea formulării unei plângeri împotriva deciziei CNSC nr. 437/C2/113 din 20.02.2018 și in consecință menținerea stadiului de suspendare a procedurii până la comunicarea de către instanță a Hotărârii de soluționare a plângerii
148 01.03.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud, aferentă anului 2017
147 01.03.2018 privind încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
Nr.DataDescriereFișier
146 19.12.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al pentru anul 2018 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud
145 19.12.2017 privind aprobarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a remedierilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune (...)
144 19.12.2017 privind aprobarea Raportului întocmit de S.C. Green Partners S.R.L. cu privire la actualizarea Studiului de Fundamentare aferent Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din judetul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 811/C2/ 616,663,712/2017 și a Hotărârii Curții de Apel Cluj nr. 1635/2017
143 27.11.2017 privind încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
142 18.10.2017 privind validarea Deciziei Consiliulul Director nr. 142 din 03.10.2017 și mandatarea Consiliului Director al Asociației de a aproba Programul anual al achizițiilor publice al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
141 18.10.2017 privind rectificarea Bugetului Asociației pentru anul 2017 >
140 18.10.2017 privind aprobarea Anexei nr. 1 la Programul anual al achizițiilor publice aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 127 din 25.04.2017
139 01.09.2017 privind rectificarea Bugetului Asociației pentru anul 2017
139 01.09.2017 privind demersurile care se impun a fi realizate în continuare pentru punerea în aplicare a Deciziei CNSC nr. 811/C2/616,663,712/2017
137 01.09.2017 privind realizarea demersurilor legale care se impun, inclusiv, formularea unei acțiuni judiciare în vederea recuperării redevenței și a penalităților datorate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
136 01.09.2017 privind realizarea demersurilor legale care se impun, inclusiv formularea de acțiuni judiciare, în vederea obligării Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. la remedierea deficiențelor constatate prin procesele verbale încheiate ca urmare a predării-primirii infrastructurii datorita încetării Contractului de concesiune nr. 187/17.02.2014
135 01.09.2017 privind realizarea demersurilor legale care se impun, inclusiv formularea de acțiuni judiciare, în vederea obligării Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. la remedierea deficiențelor constatate prin procesele verbale încheiate ca urmare a predării-primirii infrastructurii datorita încetării Contractului de concesiune nr. 187/17.02.2014
134 31.05.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 25.04.2017 privind organizarea și exercitarea activității de achiziție publică, constituirea Comisiei de achiziții și aprobarea Planului Anual de Achiziție pentru anul 2017 al Asociației
133 31.05.2017 privind încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică nr. 1908 / 02.09.2016
132 25.04.2017 privind aprobarea formulării unei plângeri împotriva deciziei CNSC nr. 811/C2/616/, 663, 712 din 13.04.2017
131 25.04.2017 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale și managementului stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistța-Năsăud, pentru: perioada 2016- 2022
130 25.04.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Asociației pentru anul 2017
129 25.04.2017 privind rectificarea Bugetului Asociației pentru anul 2017
128 25.04.2017 privind aprobarea majorării Cotizației anuale a membrilor Asociației
127 25.04.2017 privind organizarea și exercitarea activității de achiziție publică, constituirea Comisiei de achiziții și aprobarea Planului Anual de Achiziție pentru anul 2017 al Asociației
126 08.03.2017 privind cooptarea unui expert tehnic și a unui expert financiar, de către A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, în vederea sprijinirii comisiei de evaluare a ofertelor
125 08.03.2017 privind respingerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud a plângerii prealabile formulate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. și aprobarea corelativa a răspunsului Asociației la plângerea prealabilă formulată de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.
123 02.02.2017 hotărâri nr. 123, 124
120 02.02.2017 hotărâri nr. 120, 121, 122

Proiecte de hotărâre A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud


Nr.DataDescriereFișier
04 21.04.2022 privind aprobarea Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
03 21.04.2022 privind aprobarea Bilanțului contabil și Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2021 al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
02 21.04.2022 privind aprobarea Raportului auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare ale A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru anul 2021
01 21.04.2022 privind aprobarea Raportului cenzorilor privind gestiunea A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, conducerea evidenței contabile, întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la 31.12.2021
Nr.DataDescriereFișier
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
- - Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
- - Proiect de hotărâre privind aprobarea modifcării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
Nr.DataDescriereFișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
- - . . . în curs de actualizare

Contract și tarife de salubrizare


TARIFE DIFERENȚIATE, conform OUG 74/2018, aferente Contractului nr. 1277/2018, transmise de Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare

Descarcă fișier

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare


Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare, depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud

Regulament (actualizat oct. 2023 / 70 pagini PDF)

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr.82 din 09.03.2015, A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud este obligată să actualizeze Regulamentul de salubrizare, în conformitate cu Ordinul ante-menționat și în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul actual. În acest sens, oferim spre consultare Proiectul de Regulament de salubrizare care urmează a fi adoptat de către fiecare UAT dupa dezbatere publică, iar apoi aprobat de catre AGA a A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud. Proiectul Regulamentului de salubrizare poate fi consultat aici .
Eventualele propuneri de modificare vă rugăm să le adresați Consiliului Local de pe raza municipiului/orașului/comunei unde aveți domiciliul până la data la care fiecare UAT are în dezbatere publică prezentul proiect de regulament de salubrizare.

Statutul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud


Statutul actualizat al ”Asociației de dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”

Statut ADI BN (actualizat 13.06.2023 / 40 pagini)

Prezentul statut este actualizat în urma modificărilor prin Actul adițional nr. 2 adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 2 din 16.12.2008, Actul adițional nr. 3 adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19 din 26.07.2012, Actul adițional nr. 4 adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 49 din 30.09.2014, Actul adițional nr. 5 adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr.14 din 04.06.2021, Actul Adițional nr.7 adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 3 din 06.02.2023 și a Actului adițional nr. 8 din 13.06.2023 a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”

Actul constitutiv A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud


ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT al ” Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud"

Act constitutiv

Prezentul Act constitutiv este actualizat în urma Actului aditional nr. 1 adoptat in baza Hotararii adunarii generale nr. 1 din 16.12.2008, Actului Aditional nr. 2 adoptat in baza Hotararea adunarii generale nr. 19 din 26.07.2012 și a Actului aditional nr. 3 adoptat in baza Hotararea adunarii generale nr. 48 din 30.09.2014 și a Actului aditional nr. 4 adoptat in baza Hotararea adunarii generale nr. 21 din 22.10.2019 a ,,Asociației de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deșeurilor municipale in jude!ul Bistrița-Năsăud", in conformitate cu prevederile H.G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațillor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

Organigrama A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud


Organigrama ADI BN

Locații platforme cu coordonate GPS


Bistrița

Beclean

Năsăud

Sîngeorz-Băi

Mediul rural

Comunicate de presă

( actualizat 29.09.2023 )... în curs de actualizare!

Dezbatere publică


... în curs de actualizare!