background

Despre noi

Despre proiect - Rolul A.D.I. Deșeuri - Obiective - Activități

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Constituire

Asociatia s-a infiintat in anul 2008 sub denumirea de "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud" conform dovezii nr. 60755 din 20.03.2008, eliberata de Ministerul Justitiei in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, pentru Serviciul de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale în Judetul Bistrița-Năsăud este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică

Scopul A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglemetarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale (denumit Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va realiza in baza unui/mai multor contracte de delegare a gestiunii atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legilor speciale aplicabile.

Asociatii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii Serviciului, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in intrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.

Obiectivele A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Sa elaboreze si sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;
Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;
Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general;

Sa elaboreze si sa aprobe caietul de sarcini/ caietele de sarcini si regulamentul/regulamentele Serviciului;
Sa elaboreze si sa aprobe documentatiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare si sa stabileasca conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe conform prevederilor art.31 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Sa incheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;
Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;
Sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.

Structura organizatorică

Adunarea Generala a Asociatiei
Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii desemnati de catre Parti, care vor fi Primarii unitatilor administrativ-teritoriale si Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, sau delegatii acestora imputerniciti sa reprezinte acest scop la o intalnire a Adunarii Generale
Consiliul Director
Consiliul Director este partea executiva a Asociatiei si este alcatuit din Presedintele Asociatiei si inca doi membri desemnati de Adunarea Generala. Sunt numiti in calitate de membri ai Consiliului Director:
- Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;
- Primarul orasului Nasaud;
- Primarul comunei Teaca;
Controlul financiar al Asociatiei
Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii. Comisia de cenzori are atributiile prevazute la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

Aparatul propriu al Asociatiei
Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale a fost constituit un aparat tehnic propriu. Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariati ai Asociației.

Membrii asociați

Asociatii declara ca interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii Serviciului, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in intrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.

1. Judetul Bistrita-Nasaud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud
2. Municipiul Bistrita, prin Consiliul Local Bistrita
3. Orasul Beclean, prin Consiliul Local Beclean
4. Orasul Nasaud, prin Consiliul Local Nasaud
5. Orasul Singeorz-Bai, prin Consiliul Local Singeorz-Bai
6. Comuna Bistrita-Bargaului, prin Consiliul Local Bistrita-Bargaului
7. Comuna Branistea, prin Consiliul Local Branistea
8. Comuna Budacu de Jos, prin Consiliul Local Budacu de Jos
9. Comuna Budesti, prin Consiliul Local Budesti
10. Comuna Caianu Mic, prin Consiliul Local Caianu Mic
11. Comuna Chiuza, prin Consiliul Local Chiuza
12. Comuna Chiochis, prin Consiliul Local Chiochis
13. Comuna Ciceu-Giurgesti, prin Consiliul Local Ciceu-Giurgesti
14. Comuna Ciceu-Mihaiesti, prin Consiliul Local Ciceu-Mihaiesti
15. Comuna Cetate, prin Consiliul Local Cetate
16. Comuna Cosbuc, prin Consiliul Local Cosbuc
17. Comuna Dumitra, prin Consiliul Local Dumitra,
18. Comuna Dumitrita, prin Consiliul Local Dumitrita
19. Comuna Feldru, prin Consiliul Local Feldru
20. Comuna Galatii Bistritei, prin Consiliul Local Galatii Bistritei
21. Comuna Ilva Mica, prin Consiliul Local Ilva Mica
22. Comuna Ilva Mare, prin Consiliul Local Ilva Mare
23. Comuna Josenii Bargaului, prin Consiliul Local Josenii Bargaului
24. Comuna Livezile, prin Consiliul Local Livezile
25. Comuna Lechinta, prin Consiliul Loca Lechinta
26. Comuna Lesu, prin Consiliul Local Lesu
27. Comuna Lunca Ilvei, prin Consiliul Local Lunca Ilvei
28. Comuna Maieru, prin Consiliul Local Maieru,
29. Comuna Magura Ilvei, prin Consiliul Local Magura Ilvei
30. Comuna Mariselu, prin Consiliul Local Mariselu
31. Comuna Matei, prin Consiliul Local Matei,
32. Comuna Micestii de Campie, prin Consiliul Local Micestii de Campie
33. Comuna Milas, prin Consiliul Local Milas
34. Comuna Monor, prin Consiliul Local Monor
35. Comuna Negrilesti, prin Consiliul Local Negrilesti
36. Comuna Nimigea, prin Consiliul Local Nimigea
37. Comuna Nuseni, prin Consiliul Local Nuseni
38. Comuna Parva, prin Consiliul Local Parva
39. Comuna Petru Rares, prin Consiliul Local Petru Rares
40. Comuna Poiana Ilvei, prin Consiliul Local Poiana Ilvei
41. Comuna Prundu Bargaului, prin Consiliul Local Prundu Bargaului
42. Comuna Rebra, prin Consiliul Local Rebra
43. Comuna Rebrisoara, prin Consiliul Local Rebrisoara
44. Comuna Rodna, prin Consiliul Local Rodna
45. Comuna Romuli, prin Consiliul Local Romuli
46. Comuna Runcu Salvei, prin Consiliul Local Runcu Salvei,
47. Comuna Sinmihaiu de Campie, prin Consiliul Local Sinmihaiu de Campie
48. Comuna Silivasu de Campie, prin Consiliul Local Silivasu de Campie
49. Comuna Spermezeu, prin Consiliul Local Spermezeu
50. Comuna Salva, prin Consiliul Local Salva
51. Comuna Sant, prin Consiliul LocalSant
52. Comuna Sieu, prin Consiliul LocalSieu
53. Comuna Sieut, prin Consiliul LocalSieut
54. Comuna Sieu-Odorhei, prin Consiliul LocalSieu-Odorhei
55. Comuna Sieu-Magherus, prin Consiliul LocalSieu-Magherus
56. Comuna Sintereag, prin Consiliul LocalSintereag
57. Comuna Teaca, prin Consiliul Local Teaca,
58. Comuna Tirlisua, prin Consiliul Local Tirlisua
59. Comuna Telciu, prin Consiliul Local Telciu
60. Comuna Tiha Bargaului, prin Consiliul Local Tiha Bargaului
61. Comuna Uriu, prin Consiliul Local Uriu
62. Comuna Urmenis, prin Consiliul Local Urmenis
63.Comuna Zagra, prin Consiliul Local Zagra