Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Anunț privind rezultatul soluționării contestației nr. 2760/06.10.2020, depusă de către pseudonim nr.2711, privind analiza și notarea proiectului de management pentru ocuparea funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


Anunț privind rezultatul analizei și notării proiectului de management pentru ocuparea funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


Proces-verbal încheiat astăzi 24.09.2020 în urma selectării/verificării dosarului candidatului înscris la concursul ce se va organiza la data de 14.10.2020 pentru
ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud


31.08.2020 Anunț privind ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


30.07.2020 Anunț privind rezultatul analizei și notării proiectului de management pentru ocuparea funcției de Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


Proces verbal încheiat astăzi 22.07.2020 în urma selectării/verificării dosarului candidatului înscris la concursul ce se va organiza la data de 04.08.2020 pentru ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


30.06.2020 ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de proiecte de management a funcției de Director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud

( Anexe anunț concurs, format editabil .DOC )


 26.05.2020 Comunicat


Strategia de dezvoltare a Sericiului public de Salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud
Anexa nr. 2 la Regulamentul Serviciului de salubrizare
Anexa nr. 3 la Regulamentul Serviciului de salubrizare
Anexa nr. 4 la Regulamentul Serviciului de salubrizare
Regulamentul Serviciului public de salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud
Tarife diferențiate, conform OUG 74/2018, aferente Contractului nr.1277/2018, transmise de Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare
Regulament de instituire si adeministrare a taxei speciale de administrare in judetul Bistrita-Nasaud