Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Rolul ADI Deseuri Bistrita-Nasaud

Rolul ADI Deseuri Bistrita Nasaud in cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judedtul Bistrita Nasaud" este infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciului de colectare, transportul, tratarea si depozitarea a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare.

Totodata, ADI Deseuri Bistrita Nasaud s-a ocupat de procedura de Delegare prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud, iar in urma licitatiei a fost semnat contractul de delegare cu operatorul unic, castigator al licitatiei, Asocierea "Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. si S.C. Floricon Salub S.R.L.", prin lider al asocierii Vitalia Servicii pentru Mediu S.A.