Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Despre Proiect

 

"Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita Nasaud "

Rolul ADI Deseuri Bistrita Nasaud in cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judedtul Bistrita Nasaud" este infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciului de colectare, transportul, tratarea si depozitarea a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.

Totodata, ADI Deseuri Bistrita Nasaud se va ocupa de Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare, colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud

Proiectul intitulat "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud" urmeaza sa se deruleze in perioada 2009 - 2011 si presupune realizarea unor investitii de importanta majora pentru protectia mediului si gestionarea deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud:

1. Construirea Centrului de management integrat al deseurilor in comuna Dumitra, a unei statii de transfer la Bistrita precum si a 4 puncte de transfer in localitatile, Beclean, Nasaud, Sangeorz-Bai si Galatii Bistritei

2. Construirea in municipiul Bistrita a doua centre de colectare a deseurilor voluminoase si DEEE si cate un centru de colectare in fiecare oras al Judetului.

3. Achizitionarea de containere pentru colectarea selectiva a deseurilor si vehicule pentru transportul acestora

4. Inchiderea si ecologizarea a 4 depozite urbane si a depozitelor rurale existente neconforme.

Conform Programului Operational Sectorial de Mediu, valoarea eligibila a Proiectului este de 141.709.850 lei, 98% reprezentand finantare nerambursabila prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentand contributia Beneficiarului prin bugetele Autoritatilor Locale.

Implementarea sistemului integrat de management al deseurilor in Judetul Bistrita este in concordanta cu legislatia UE, Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Bistrita (PRGD) si raspunde obiectivelor POS, si anume:

1. Cresterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate la 100% in zonele urbane si la 90% in zonele rurale;

2. Reducerea cantitatii de deseuri depozitate de la 97.500 tone/an la aprox. 60.000 tone /an in 2016;

3. Cresterea cantitatii deseurilor reciclate si refolosite la 40.000 tone/an in 2016;

4. Reducerea numarului de depozite de deseuri neconforme prin inchiderea a 4 depozite urbane neconforme si a aproximativ 175 de depozite din zona rurala;

5. Imbunatatirea standardelor tehnologice de depozitare in conformitate cu cerintele legale.

Beneficii:

1. Intarirea capacitatii tehnice si manageriale in implementarea si operarea sistemului regional de management al deseurilor solide din judetul Bistrita Nasaud;

2. Dezvoltarea unei strategii eficiente cu privire la tarife si taxe, precum si la colectarea acestora;

3. Cresterea gradului de informare a populatiei despre beneficiile rezultate din proiect, colectarea separata a deseurilor si reciclarea acestora.

Investitia presupune un numar de 11 contracte, defalcate astfel:

Contract de servicii 1: Asistenta Tehnica pentru sprijin managerial in implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de servicii 2: Asistenta Tehnica pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de servicii 3 - reziliat

Contract de servicii 4: Verificarea Tehnica a documentatiei de executie pentru Contractul de lucrari "Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare in judetul Bistrita-Nasaud"

Contract de servicii 5: Audit financiar al proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud

Contract de servicii 6: Asistenta tehnica a Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru contractele de lucrari si Revizuirea Studiului de fezabilitate aferent Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud"

Contract de lucrari 1: Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), a Statie de Sortare si Statie de Compost in judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de lucrari 2: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane precum si a celor rurale neconforme in judetul Bistrita-Nasaud

Contract de lucrari 3: Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare in judetul Bistrita-Nasaud.

Contract de furnizare bunuri 1: Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor

Contract de furnizare bunuri 2: Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nasaud