Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Tarifele incepand cu 01.03.2019

ACTIVITATEA

TARIFE

DESCRIERE

Tarife modifcate (fără TVA)

Colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

MEDIUL URBAN

Tarif 1

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari (lei/pers./luna, fără TVA)

81,91 [lei/pers./an]

6,83 [lei/pers/lună]

MEDIUL  RURAL

Tarif 2

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari
(lei/pers./luna, fără TVA)

25,55 [lei/pers./an] 

2,13 [lei/pers/lună]

 

Tarif 3

Agenți economici/instituții publice
(lei/tona, fără TVA)

 251,45 [lei/tona]

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

Tarif 4

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari
(lei/tona, fără TVA)

138,64 lei/tona

Tarif 5

Agenți economici/instituții publice
(lei/tona, fără TVA)

138,73 lei/tona

Colectarea,transportul, depozitarea și valorificarea deșeurillor voluminoase și DEEE

Tarif 6

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari
(lei/tona, fără TVA)

64,55 lei/tona

Tarif 7

Agenți economici/instituții publice
(lei/tona, fără TVA)

64,55 lei/tona