Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Tarifele incepand cu 01.01.2019

ACTIVITATEA

TARIFE

DESCRIERE

Tarife modifcate (fără TVA)

Colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

MEDIUL URBAN

Tarif 1

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari (lei/pers./luna, fara TVA)

9,63 lei/pers/luna

MEDIUL  RURAL

Tarif 2

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari
(lei/pers./luna, fara TVA)

 

3,33 lei/pers/luna

 

Tarif 3

Agenți economici/instituții publice
(lei/tona, fără TVA)

 331,98 lei/tona

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

Tarif 4

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari
(lei/tona, fără TVA)

187,60 lei/tona

Tarif 5

Agenți economici/instituții publice
(lei/tona, fără TVA)

199,60 lei/tona

Colectarea,transportul, depozitarea și valorificarea deșeurillor voluminoase și DEEE

Tarif 6

Persoane fizice inclusiv asociații de locatari/proprietari
(lei/tona, fără TVA)

108,04 lei/tona

Tarif 7

Agenți economici/instituții publice
(lei/tona, fără TVA)

121,61 lei/tona