Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Regulament de Salubrizare

 

 

Avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 82 din 09.03.2015, A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud este obligata sa actualizeze Regulamentul de salubrizare, in conformitate cu Ordinul ante-mentionat si in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul actual. In acest sens, oferim spre consultare Proiectul de Regulament de salubrizare care urmeaza a fi adoptat de catre fiecare UAT dupa dezbatere publica, iar apoi aprobat de catre AGA a A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud.

Proiectul Regulamentului de salubrizare poate fi consultat aici.

Eventualele propuneri de modificare va rugam sa le adresati Consiliului Local de pe raza municipiului/orasului/comunei unde aveti domiciliul pana la data la care fiecare UAT are in dezbatere publica prezentul proiect de regulament de salubrizare.