Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Obiectul Contractului de Delegare a Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrita-Nasaud

Serviciul public de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

  • Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
  • Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.);
  • Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala ;
  • Exploatarea unui sistem de colectare a deseurilor biodegradabile din zonele urbane prin metoda aleasa de catre ADI si transportul acestora la statia de compost din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Tarpiu;
  • Exploatarea si întretinerea vehiculelor, instalatiilor si utilajelor delegate si specificate în Caietul de Sarcini / asigurate de catre ADI în scopul efectuarii Serviciilor;
  • Exploatarea si întretinerea punctelor de precolectare si a amplasamentelor de gestionare aflate în proprietatea / administrarea ADI si puse la dispozitia Operatorului în scopul prestarii Serviciului;
  • Exploatarea si întretinerea platformelor de precolectare în care se afla containerele pentru deseuri reciclabile;
  • Asigurarea cu recipienti de precolectare a tuturor agentilor economici ;
  • Managementul Centrelor de Colectare - amplasamente de gestionare deseuri voluminoase, DEEE, deseurile generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala si deseurile periculoase din deșeurile menajere, produse de populatie – puse la dispozitie de catre ADI;
  • Managementul Statiilor de Transfer puse la dispozitie de catre ADI.