Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Documente asociatie

Locatii platforme cu coordonate GPS

 Locatii Bistrita 
 Locatii Beclean 
 Locatii Nasaud
 Locatii Sângeorz-Băi 
 Locatii Rural

Plan de situatie

 Plan de situatie Valea Boilor 
 Plan de situatie Viisoara
 Plan de situatie Bistrita Narciselor
 Anexa 8.5.1. Plan de situatie Beclean
 Anexa 8.5.2. Plan de situatie Nasaud
 Anexa 8.5.3. Plan de situatie Sangeorz-Bai
 Anexa 8.5.4. Plan de situatie Galatii Bistritei   

Caiet de sarcini

 Autorizatie de construire/Desfiintare
 Manual de operare pentru statiile de transfer si centre colectare
 Acord de mediu

Documentatie de atribuire a contractului de achizitii
    Vol 3 Formulare semnat
    Anexa 7 Manual operare semnat
 Documentatie de atribuire a contractului de achizitii

Comunicat de presa

    Declaratia unilaterala 187/17.02.2014
 Invitatie de participare
    Manual Statii transfer si Centre Colectare acceptate
 Manual statii de transfer si Centre de colectare reglementate 

Ordin de incepere

 

Actul constitutiv

 

Statutul

 

Organigrama

 

Proiecte de hotărâre ( an 2021 )


Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Anexa 1, Anexa 2


Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Rergulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat

Anexa 1 (Modificări și completări ale Regulamentului de salubrizare), Anexa 2 (Regulament de salubrizare 85 pag.)


Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Anexa1 (Act adițional nr. 6), Anexa 2 (Statutul actualizat)


Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Anexa 1

Anexa 2


Proiect de hotărâre privind aprobarea modifcării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud


 

Hotărâri AGA

AN 2021

 

nr.1 / 01.02.2021

privind aprobarea aplicării penalităților contractuale Operatorului S.C. Supercom S.A. pentru nerespectarea obligațiilor contractuale privind realizarea investițiilor conform Actului adițional nr.2 la Contractul de Concesiune nr. 1277/2018

 

nr.2 / 01.02.2021

privind aprobarea aplicării penalităților privind nerespectarea obligațiilor contractuale de către S.C. Supercom S.A. cu privire la plata la termen a redevenței

 

nr.3 / 01.02.2021

privind aprobarea Raportului transmis de S.C. Supercom S.A. cu privire la activitatea de informare, conștientizare și educare a populației, aferent anului I de activitate

 

nr.4 / 01.02.2021

privind aprobarea aplicării penalităților contractuale Operatorului S.C. Supercom S.A. pentru nerespectarea obligațiilor contractuale privind realizarea Campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației aferente anului I de activitate

 

nr.5 / 01.02.2021

 privind aprobarea Raportului de activitate al aparatului tehnic al Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2020

 

 2020

Hotărârea A.G.A. nr.1 din 05.02.2020 (publicată în 20.05.2020) 

Hotărârea A.G.A. nr.2 din 05.02.2020 (publicată în 20.05.2020)

Hotărârea A.G.A. nr.3 din 28.04.2020 (publicată în 20.05.2020)

Hotărârea A.G.A. nr.4 din 28.04.2020 (publicată în 20.05.2020)

Hotărârea A.G.A. nr.5 din 28.04.2020 (publicată în 20.05.2020)

Hotărârea A.G.A. nr.6 din 28.04.2020 (publicată în 20.05.2020)

Hotărârea A.G.A. nr.7 din 28.04.2020 (publicată în 20.05.2020)

Hotărârea A.G.A. nr.8 din 28.04.2020 (publicată în 20.05.2020)

 

 

 


2019

 

   Hotarare AGA 1 din 31.01.2019 [publicata in 04.02.2019]

   Hotarare AGA 2 din 01.03.2019 [publicata in 26.03.2019]

   Hotarare AGA 3 din 01.03.2019 [publicata in 26.03.2019]

   Hotarare AGA 4 din 01.03.2019 [publicata in 26.03.2019]

   Hotarare AGA 5 din 01.03.2019 [publicata in 26.03.2019]

   Hotarare AGA 6 din 01.03.2019 [publicata in 26.03.2019]

   Hotarare AGA 7 din 17.04.2019 [publicata in 23.04.2019]

   Hotarare AGA 10 din 17.04.2019 [publicata in 23.04.2019]

   Hotarare AGA 11 din 17.04.2019 [publicata in 23.04.2019]

   Hotarare AGA 12 din 17.04.2019 [publicata in 23.04.2019]

   Hotarare AGA 13 din 09.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 14 din 09.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 15 din 09.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 16 din 22.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 17 din 22.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 18 din 22.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 19 din 22.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 20 din 22.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 21 din 22.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

   Hotarare AGA 22 din 22.10.2019 [publicata in 23.12.2019]

 

2018

 

   Hotarare AGA 164 din 12.12.2018 [publicata in 14.12.2018]

   Hotarare AGA 163 din 12.12.2018 [publicata in 14.12.2018]

   Hotarare AGA 162 din 12.12.2018 [publicata in 14.12.2018]

   Hotarare AGA 160 din 03.12.2018 [publicata in 05.12.2018]

   Hotarare AGA 159 din 03.12.2018 [publicata in 05.12.2018]

   Hotarare AGA 158 din 17.10.2018 [publicata in 19.10.2018]

   Hotarare AGA 157 din 04.09.2018 [publicata in 14.09.2018]

   Hotarare AGA 156 din 28.09.2018 [publicata in 01.10.2018]

   Hotararea AGA nr. 155 din 28.09.2018 [publicata in 01.10.2018]

   Hotararea AGA nr. 154 din 27.04.2018 [publicata in 27.04.2018]

   Hotararea AGA nr. 153 din 27.04.2018 [publicata in 27.04.2018]

   Hotararea AGA nr. 152 din 27.04.2018 [publicata in 27.04.2018]

   Hotararea AGA nr. 151 din 27.04.2018 [publicata in 27.04.2018]

   Hotararea AGA nr. 150 din 29.03.2018 [publicata in 29.03.2018]

   Hotararea AGA nr. 149 din 01.03.2018 [publicata in 01.03.2018]

   Hotararea AGA nr. 148 din 01.03.2018 [publicata in 01.03.2018]

   Hotararea AGA nr. 147 din 01.03.2018 [publicata in 01.03.2018]

2017

   Hotararea AGA nr. 125 din 08.03.2017 [publicata in 08.03.2017]

   Hotararea AGA nr. 126 din 08.03.2017 [publicata in 08.03.2017]

   Hotararea AGA nr. 127 din 25.04.2017 [publicata in 25.04.2017]

   Hotararea AGA nr. 128 din 25.04.2017 [publicata in 25.04.2017]

   Hotararea AGA nr. 129 din 25.04.2017 [publicata in 25.04.2017]

   Hotararea AGA nr. 130 din 25.04.2017 [publicata in 25.04.2017]

   Hotararea AGA nr. 131 din 25.04.2017 [publicata in 25.04.2017]

   Hotararea AGA nr. 132 din 25.04.2017 [publicata in 25.04.2017]

   Hotararea AGA nr. 133 din 31.05.2017 [publicata in 31.05.2017]

   Hotararea AGA nr. 134 din 31.05.2017 [publicata in 31.05.2017]

   Hotararea AGA nr. 135 din 01.09.2017 [publicata in 01.09.2017]

   Hotararea AGA nr. 136 din 01.09.2017 [publicata in 01.09.2017]

   Hotararea AGA nr. 137 din 01.09.2017 [publicata in 01.09.2017]

   Hotararea AGA nr. 138 din 01.09.2017 [publicata in 01.09.2017]

   Hotararea AGA nr. 139 din 01.09.2017 [publicata in 01.09.2017]

   Hotararea AGA nr. 140 din 01.09.2017 [publicata in 01.09.2017]

   Hotararea AGA nr. 141 din 18.10.2017 [publicata in 18.10.2017]

   Hotararea AGA nr. 142 din 18.10.2017 [publicata in 18.11.2017]

   Hotararea AGA nr. 143 din 27.11.2017 [publicata in 27.11.2017]

   Hotararea AGA nr. 144 din 12.12.2017 [publicata in 12.12.2017]

   Hotararea AGA nr. 145 din 12.12.2017 [publicata in 12.12.2017]

   Hotararea AGA nr. 146 din 19.12.2017 [publicata in 19.12.2017]

   Hotararea AGA nr. 82 din 01.03.2017 [publicata in 06.02.2017]

   Hotararea AGA nr. 81 din 06.02.2017 [publicata in 06.02.2017]

2016

   Hotararea AGA nr. 80 din 28.11.2016 [publicata in 28.11.2016]

   Hotararea AGA nr. 79 din 21.09.2016 [publicata in 21.09.2016]

   Hotararea AGA nr. 78 din 21.09.2016 [publicata in 21.09.2016]

   Hotararea AGA nr. 77 din 12.04.2016 [publicata in 15.04.2016]

   Hotararea AGA nr. 76 din 02.08.2016 [publicata in 03.08.2016]
   Hotararea AGA nr. 75 din 12.04.2016 [publicata in 15.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 74 din 03.02.2016 [publicata in 11.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 73 din 03.02.2016 [publicata in 11.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 72 din 03.02.2016 [publicata in 11.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 71 din 03.02.2016 [publicata in 11.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 70 din 10.03.2016 [publicata in 11.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 69 din 10.03.2016 [publicata in 11.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 68 din 10.03.2016 [publicata in 11.04.2016]
   Hotararea AGA nr. 67 din 10.03.2016 [publicata in 11.04.2016]

2015

2014

2013

2012

2011 & 2010

2009 & 2008