Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Structura organizatorica

 

Adunarea Generala a Asociatiei

Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii desemnati de catre Parti, care vor fi Primarii unitatilor administrativ-teritoriale si Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, sau delegatii acestora imputerniciti sa reprezinte acest scop la o intalnire a Adunarii Generale ;

Consiliul Director

Consiliul Director este partea executiva a Asociatiei si este alcatuit din Presedintele Asociatiei si inca doi membri desemnati de Adunarea Generala.

Sunt numiti in calitate de membri ai Consiliului Director :

- Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud;

- Primarul orasului Nasaud;

- Primarul comunei Teaca;

Controlul financiar al Asociatiei

Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din minimum 3 membri numiti de adunarea generala pentru o perioada de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Comisia de cenzori are atributiile prevazute la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

Aparatul propriu al Asociatiei

Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale a fost constituit un aparat tehnic propriu.

Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariati ai Asociatiei.