Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Scopul ADI Deseuri

 

Asociatia se constituie in scopul infiintarii, organizarii, reglemetarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale (denumit Serviciul) pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegata, care se va realiza in baza unui/mai multor contracte de delegare a gestiunii atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legilor speciale aplicabile.

Asociatii declara ca interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii Serviciului, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in intrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.