Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Obiectivele ADI Deseuri

 

Sa elaboreze si sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;

Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;

Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general;

Sa elaboreze si sa aprobe caietul de sarcini/ caietele de sarcini si regulamentul/regulamentele Serviciului;

Sa elaboreze si sa aprobe documentatiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare si sa stabileasca conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe conform prevederilor art.31 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa incheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;

Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;

Sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.