Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea
Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud

Constituire

 

Asociatia s-a infiintat in anul 2008 sub denumirea de "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud" conform dovezii nr. 60755 din 20.03.2008, eliberata de Ministerul Justitiei in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005, pentru Serviciul de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale. "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in Judetul Bistrita-Nasaud" este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica.